Demurrage niestety, ryzyka poślizgów w biznesie morskim nie da się przenigdy w pełni uniknąć – dalsza cześć

Dotyczy to zarówno przypadków zawinionych przez odbiorcę (brak zapłaty za towar, za przewóz i inne należności związane ze przechowywaniem i manipulacją kontenerem), jak i kazusów niezawinionych – np. jeśli nie otrzyma on na czas oryginału konosamentu pozwalającego na zniesienie prawa do towaru (w przypadku braku konosamentu, odbiorca, w celu przyjęcia materiału może gać tzw. letter of indemnity oraz zestawić zabezpieczenie płatnicze – jest to przecież sposób kosztowne i uciążliwe). Autorytatywnym rozwiązaniem jest wszak stosowanie konosamentów elektronicznych – choć mają pewne bariery, nie ma możliwości ich fizycznego utracenia.

W ostatecznej sytuacji, może się zdarzyć, że niepodjęty materiał może być sprzedany przez armatora na pokrycie kosztów związanych z jego przedłużonym przechowywaniem – art. 151 k.m. Swoją drogą, porzucenie ładunku bywa czasem dla importera w wyższym stopniu rentowne niż zapłata błyskawicznie wzrastających opłat z tytułu jego przestoju.

W takowym przypadku (porzucenie ładunku przez nabywcę), być może zdaży się, że przewoźnik opłatą demurrage może próbować obciążyć także załadowcę (co zwykle wynika z tego, że zarówno załadowca, jak i odbiorca są definiowani w b/l jako „Merchant”). Najczęściej natomiast takie działanie jest opóźnione – Reguły Hasko – Visbijskie przewidują dla roszczeń z konosamentu krótki, roczny czas przedawnienia.

Demurrage - zły duch odbiorcy part II

Wyżej przywołane zagadnienia bywają bardzo kłopotliwe dla odbiorców materiału, trzeba jednak zdać sobie sprawę, że w przewozie multimodalnym, kwestią wydajnego wykorzystania kontenerów, to podłoże efektywności dostaw. Koszty demurrage, nie są pobierane jedynie jako kara, ale podobnie jak zachęta do punktualności i zmniejszenia czasu trzymania kontenera. Zbyt długi przestój kontenera na terminalu, tłumi jego przedsiębiorcze eksploatację przez innego przedsiębiorcę. Warto o tym pamiętać, szczególnie w kontekście gdy wiesz, że przed demurrage nie uciekniesz!