Nowe regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Kwestia dokładnej wagi kontenerów na pokładzie statku ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa w czasie transportu. Niestety do tej pory traktowane to było przez różne firmy dość luźno. Co prawda na dokumentach waga musiała być podawana, ale często wcale się nie pokrywała ze stanem faktycznym. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę wykonywany jest całościowy rozkład ładunków na pokładzie, to wszelkie rozbieżności znacznie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statku. Bywały nawet przypadki wywróceń z tego powodu, statki miały dużo problemów z właściwą sterownością, więc wreszcie zdecydowano się kompleksowo ten problem rozwiązać. Od pierwszego lipca roku 2016 zaczynają obowiązywać regulacje prawne jakie wymuszają konieczność dokładnego ważenia wszystkich kontenerów transportowanych na statku. Zmiany te planowano od lat, ale dopiero teraz w końcu się udało dojść do pełnego porozumienia w tej sprawie. Przede wszystkim podstawową barierą była kwestia kosztów, faktycznie nowe przepisy znacząco będą wpływały na procedury związane z tym, żeby przygotować ładunek do przewozu.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Mające obowiązywać w tym zakresie będą wymagać, aby przed samym załadunkiem kontenera na pokład jednostki jego waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Równocześnie ma obowiązywać odmowa przyjęcia kontenera, którego waga nie była potwierdzona. Jeśli będzie chodzić o procedurę ważenia, to zaproponowano dwie metody. Pierwszą z nich jest całościowe ważenie kontenera przy pomocy wag z stosownymi certyfikatami. Ta metoda ma jednak dwie dość istotne wady, czyli będzie potrzebować zainstalowania kosztownego sprzętu do ważeń, a oprócz tego mogą się pojawić problemy ze zdarzającymi się korektami. Następna metoda będzie polegać na tym, że na bieżąco się waży wszystkie wkładane do środka ładunki, a później potem dodaje się do całości wagę samego kontenera. Ta metoda z kolei wymaga większej ilości pracy przy samym ważeniu, jednak jej dużym plusem jest to, że na bieżąco zna się ciężar ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za zaniedbania w tej kwestii, nawet z możliwością nakładania sankcji karnych.