Z kilku bodźców rozrostu transportów multimodalnych w Polsce, na czoło nie wystawia się ani wyższa skuteczność nad przejazdami drogowymi , ani lepsze profity dla kontrahentów, bo nie w każdych się to osiąga. Jest nacisk na „bycie zielonym”, jaką same faworyzują i jakiej ulegają globalne koncerny, zlecające transporty ładunków przewozem wskazywanym za bardziej ekologiczny .

Transport multimodalny – co nakręca tą giełdę?

Ze względu na kiepską infrastrukturę kolejową, niedorozwój mnogości kontenerowych terminali lądowych, dodatkowo dominację na rynku przewozowym spółek z grupy PKP, używających z bezzasadnych rynkowo uprawnień u znajdującego się w tej wspólnocie zarządcy infrastruktury, rynek transportów intermodalnych w Kraju nie jest poruszany rzeczywistymi wymogami rynku, w tym poszukiwaniem sposobów z większym natężeniem wydajnych.

W wyjątkowo trudnej sytuacji znajdują się spedytorzy,zdarzało się nam postradać kontrahenta z tego powodu, że przewoźnik kolejowy nie był w stanie dostarczyć w przeznaczonych dniach towarów do nabywcy finalnego lub jego usługa była złej jakości.

Przykładem tego zeszłego jest brak funkcjonalnego ustroju śledzenia kontenerów. W efekcie mają miejsce, w których klient przewoźnika kolejowego w Kraju nie zawsze zna, czy ładunek doszedł do składu pociągu z kontenerami i gdzie on chwilowo się znajduje. Z kolei spedytor korzystający w Polsce z przewozów multimodalnych nie może dać klientowi gwarancji, że asortyment przybędzie na czas. Znaczna grupa spedytorów utrudnia zatem wykorzystywanie z omawianej usługi w wypadku ładunków ciężkich oraz w dowozach z hubów w Beneluksie, skąd to dowóz drogowy kontenerów jest stanowczo droższy.

Duzi klienci, zlecający ogromne potoki towarów do transportu, i sporzy operatorzy logistyczni, przedkładający kompleksową obsługę łańcucha dostaw, gdzie przedłużeniem dla usługi przewozu morskiego jest transport kontenera z portu transportem intermodalnym , posiadający możliwość użycia „proimportowych” kontenerów w eksporcie z Kraju, umie wykorzystać ofertę intermodalną w skuteczny metodę robiąc ją bardziej korzystną kosztowo od drogowej.

Sektor przewozów intermodalnym w kraju wyraźnie się poprawił w ciągu ostatniej dekady, dodatkowo pod względem jakości usługodawców. Nadal jednak stoi przed wspomnianymi barierami. Mogą one hamować rozwój transportów intermodalnych, szczególnie z powodu okazujących się następnych wąskich gardeł na infrastrukturze kolejowej, wraz z wschodzącymi ilościami kontenerów wywoływanymi przez zachodnioeuropejskie huby oraz dynamicznie rozwijające się terminale Pomorza.

przewóz intermodalny

transport multimodalny