Jakie znaczenie ma eksport na rozwój gospodarki

Biznesowe kontakty z zagranicznymi partnerami, a co za tym idzie eksport i import, to bardzo ważne punkty większości gospodarek. Pozwalają zaopatrywać rynki lokalne w towary i usługi, których nie da się z określonych powodów dostarczać we własnym zakresie lub jest to zupełnie nieopłacalne. Międzynarodowy handel rozwinął się bardzo w ostatnim czasie, głównie za sprawą coraz większej ilości umów handlowych pomiędzy różnymi państwami i firmami z całego świata. Nastąpiło spore uproszczenie pewnych procedur i przyspieszenie wykonywania umów. Przez to import i eksport stały się jeszcze bardziej opłacalne. Przyczyniło się to do otworzenia następnych przedsiębiorstw na dostawców z innych krajów i rozszerzenie profilu działalności właśnie o import albo eksport. Mogą na tym zyskać wszyscy, począwszy od rozwijających się firm, poprzez usatysfakcjonowanych z różnorodności i cen produktów konsumenci, na całym obszarze gospodarki kończąc.

O ile bardzo prosto wymienić korzyści z eksportu różnych produktów za granicę dla przedsiębiorstwa, które będzie się tym zajmować, o tyle nieco więcej zastanowienia będzie wymagać wykonanie listy korzyści czerpanych z eksportu dla gospodarki danego kraju. Warto chwilę nad tym pomyśleć, bo i ta lista będzie całkiem spora. Po pierwsze, twierdzi się, że eksport jest siłą napędową krajowych gospodarek. Dostarcza zysków z międzynarodowych transakcji, które pod postacią różnych podatków wchodzą do budżetu państwa, poprawiając jego bilans płatniczy. Ten zaś ma ogromny wpływ na kurs narodowej waluty i jego stosunek na kursy pozostałych walut. Jak powszechnie wiadomo ta zależność sprawia, że jedne kraje są uznawane za bogate, a inne niestety nie. Powiększająca się sprzedaż i dochody eksporterów mają przełożenie na większe zapotrzebowanie na pracowników i oczywiście zmniejszenie bezrobocia. Pojawiają jednak przypadki, gdy zbyt dynamiczny jest niepożądany, i zaczyna się wtedy prowadzić działania które mają na celu jego ograniczenie. Przykładowo mogą to być przypadki, kiedy brak regulacji będzie prowadził do zbytniego podnoszenia się cen na jakieś towary i konieczne musi być zahamowanie.