Kolejne wzrosty pojemności floty statków kontenerowych

Kolejny wzrost pojemności floty statków kontenerowych.Pomimo panującego aktualnie kryzysu transporcie kontenerowym ogólna ilość statków cały czas się powiększa. Najwięksi armatorzy bardzo rywalizują o pierwszą lokatę, a objawia się to w pierwszej kolejności budową coraz to nowych statków. W roku bieżącym zwodowane zostały kontenerowce mające łączną ładowność ponad półtora miliona jednostek, co daje jedenaście procent więcej niż w ubiegłym roku. W kolejnym roku podaż jednostek kontenerowych ma wynieść około dziesięciu procent, widać więc dynamika rozwoju cały czas się utrzymuje na dość wysokim poziomie. Taka sytuacja ma spore znaczenie na sytuację wśród armatorów, przyczyniając się do dużych obniżek cen za przewozy. Dla właścicieli floty nie są to pomyślne wieści, bo stawiają pod dużym znakiem zapytania rentowność wielu połączeń. Dodatkowym problemem jest konieczność przestoju coraz większej liczby jednostek w portach, ponieważ najnormalniej nie ma dla nich wystarczającej ilości zleceń. Sytuacja taka w znacznym stopniu wynika z faktu, że inwestycje te planowano i rozpoczynano kilka lat wcześniej, i obecnie nastąpiło spiętrzenie nowych jednostek.

Ważne jest to, że pomimo wzrostu całościowej pojemności kontenerowców znacznie się zmniejszyła ich liczba. Wynika to z faktu, że z roku na rok wzrastają możliwości transportowe, a co za tym idzie powiększa się wydajność oddawanych jednostek. O ile rok temu średnia ładowność statku wynosiła siedem i pół tysiąca, to aktualnie jest to to już ponad osiem. Główną przyczyną takiej sytuacji jest duże ograniczenie jednostek o ładowności 8 tysięcy, jakich liczba stała się najmniejsza od dwóch dekad. Na znacznie niższym poziomie są również rozbiórki jednostek, tu także ich ilość jest mała jeśli się to porówna z ubiegłymi latami. W szczególności niski poziom złomowania jest w rodzinie panamaxów, czyli jednostek mających ładowność 3 tysięcy kontenerów, ocenia się, że całkowita ich ładowność będzie wynosić około 170 tysięcy TEU. Przez to wszystko całkowita flota kontenerowców klasy panamax zostanie zwiększona o około dwa procenty, analogicznie jest z pozostałymi klasami. Aktualnie w budowie jest kolejna grupa statków, więc w przyszłym roku także spodziewać się należy następnych wzrostów.