Dynamika wzrostu przeładunków portu w Gdańsku.

Gdański port znajduje się obecnie w rozkwicie, co świetnie widać po jego aktualnych wynikach. W okresie od stycznia do czerwca gdański port obsłużył około 17 milionów ton różnych produktów, co pozwoliło wypracować wzrost na kilkanaście procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, tak dynamicznym wzrostem może się poszczycić niedużo portów z rejonu Bałtyku. Główne znaczenie na to miały przede wszystkim płynne paliwa, przeładunek jakich wzrósł o jedną trzecią. Władze gdańskiego portu już rok temu zadowolone były z rezultatów, jakie uzyskały paliwa płynne, natomiast poprzednie półrocze jeszcze bardziej zaskoczyło większość, bowiem obsłużono więcej niż połowę tego co rok wcześniej. Jeszcze większą niespodzianką jest przeładunek węgla, biorąc pod uwagę trudną sytuację na międzynarodowych rynkach spodziewano się jednak sporych spadków. A tymczasem pierwsza część roku w porcie w Gdańsku to już około dwóch milionów przeładowanych ton, co także daje około piętnastu procent wzrostu. Oba te surowce oczywiście pociągnęły w dużym stopniu kompletne wyniki portu, ale dużo się zaczęło dziać również w pozostałych grupach produktowych.

Jeżeli chodzi o zboża i ładunki drobnicowe, to ich ilość utrzymała się na takim samym poziomie, z niedużą tendencją zniżkową w okolicach paru procent.Szybki wzrost obrotów portu w Gdańsku Będzie na to miała wpływ w pierwszej kolejności nieco mniejsza liczba kontenerów, ich ilość zmniejszyła się o około 3 procent. Największy wpływ na to mają zmniejszone stawki za fracht, jakie od tego roku obowiązują w takim obrocie. W dużej mierze dotknęły one również porty w kraju, w tym również gdański, lecz wszyscy mają nadzieję, że jest to tylko chwilowa niedyspozycja. Dodatkowo nadzieje te są umacniane przez pogłoski o nawiązaniu współpracy portu z największymi armatorami. Z pewnością bardzo duże znaczenie miało wpływ na to rozszerzenie wolnocłowej strefy o Terminal Naftowy PERN, przez co powiększyła się ona do około sześćdziesięciu hektarów. Możliwość składowania paliw bez obowiązku opłacania cła i podatków znacznie zwiększyła konkurencyjność gdańskiego portu, nie należy się więc dziwić dynamice zwiększenia ilości ich przeładunków.